Striekaná penová izolácia

Zateplenie striekanou PUR penou

Striekaná izolácia

Dokonalý a účinný spôsob zateplenia všetkých detailov s výnimočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami:

λ=0,037-0,020 W/mK

Striekaná izolácia, ktorá sa používa v interiéry aj v exteriéry, ako priamy nástrek striekanej peny na steny, stropy, podlahy, podkrovia, ploché strechy, základy a nádrže s použitím špeciálnych vysokotlakových zariadení.

Striekanú penovú izoláciu je možné aplikovať v interiéri (zateplenie podlahy, steny, stropu a podkrovia) i exteriérové časti stavby (zateplenie strechy a fasády, základy domu a nádrže). V prípade aplikácie na vonkajšie časti je potrebné striekanú penovú izoláciu opatriť ochrannou vrstvou odolnou proti UV žiareniu.

Výhodou striekanej penovej izolácie je rýchla tepelná renovácia bez škár - defektov, ako aj možnosť zateplenia starého povrchu podložia bez toho, aby sme boli nútení ho odstraňovať.

Striekaná penová izolácia obsahuje speňujúce prvky šetrné k životnému prostrediu, ktoré majú nulový potenciál na ničenie ozónovej vrstvy ODP = 0, alebo sú speňované CO2 vytváraným v reakcii vody obsiahnutej v polyolovej zložke s izokyanátovým komponentom. Nástrekové systémy neobsahujú CFC, HCFC a HFC.

Naše striekané izolácie sú v súlade s nariadením (EÚ) č 305/2011, posúdenie vlastností v súlade s európskou normou. Produkty majú označenie CE a bolo vydané vyhlásenia o parametroch. 

Produkty PURBLOCK