Striekaná penová izolácia
Zateplenie striekanou penou

Striekaná izolácia

Dokonalý a účinný spôsob zateplenia všetkých detailov s výnimočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami:

λ=0,035-0,020 W/mK

Ponúkame aplikáciu zateplenia striekanou penou - Striekaná izolácia, ktorá sa používa v interiéry aj v exteriéry, ako priamy nástrek striekanej peny na steny, stropy, podlahy, podkrovia, ploché strechy, základy a nádrže s použitím špeciálnych vysokotlakových zariadení.

Striekaná izolácia ponúka radu výhod pre majiteľov domov, ktorý si uvedomujú hodnotu investície do vysoko výkonných izolačných systémov s dlhou životnosťou.

Výberom niektorej z našich kvalitných striekaných penových izolácií, výrazne usporíte náklady na energie, a dosiahnete zdravé a pohodlné bývanie. Striekaná penová izolácia je navrhnutá tak, aby v stavebnej konštrukcii dýchala a prepúšťala vodné pary (vynikajúci difúzny odpor).

Výhody striekanej izolácie:

  • najnižšia hodnota koeficientu tepelnej vodivosti izolácií používaných v stavebníctve,
  • veľmi dobrá priľnavosť k rôznym druhom podložia,
  • najodolnejší tepelnoizolačný materiál v stavebníctve s životnosťou porovnateľné s celkovou dobou životnosti stavby,
  • nízka objemová hmotnosť materiálu znižujú celkovú zátaž na konštrukcie stavby,
  • nenáročnosť aplikácie izolácie nástrekovou metódou,
  • neškodnosť voči životnému prostrediu a zdraviu,
  • veľmi nízku nasiakavosť vody,
  • odolnosť proti plesniam, hubám a hlodavcom,
  • použitie v širokom rozsahu teplôt od -50 °C do +100 °C.

Striekanú penovú izoláciu je možné aplikovať v interiéri (zateplenie podlahy, steny, stropu a podkrovia) i exteriérové časti stavby (zateplenie strechy a fasády, základy domu a nádrže). V prípade aplikácie na vonkajšie časti je potrebné striekanú penovú izoláciu opatriť ochrannou vrstvou odolnou proti UV žiareniu.

Výhodou striekanej penovej izolácie je rýchla tepelná renovácia bez škár - defektov, ako aj možnosť zateplenia starého povrchu podložia bez toho, aby sme boli nútení ho odstraňovať.

Striekaná penová izolácia obsahuje speňujúce prvky šetrné k životnému prostrediu, ktoré majú nulový potenciál na ničenie ozónovej vrstvy ODP = 0, alebo sú speňované CO2 vytváraným v reakcii vody obsiahnutej v polyolovej zložke s izokyanátovým komponentom. Nástrekové systémy neobsahujú CFC, HCFC a HFC.

Naše striekané izolácie sú v súlade s nariadením (EÚ) č 305/2011, posúdenie vlastností v súlade s európskou normou. Produkty majú označenie CE a bolo vydané vyhlásenia o parametroch. 

Striekané izolácie a zateplenie.

Aplikacia a využitie.

Mäkké otvorené peny

Podkrovie a steny

Spoľahlivá tepelná a zvuková izolácia špeciálne prispôsobená špecifickým potrebám pre vnútorné zateplenie. 

Stredne tvrdé uzavreté peny

Podlahy a základy

Inovatívna technológia striekanej penovej izolácii účinne izoluje všetky plochy, ktoré vyžadujú zvýšenú odolnosť voči zaťaženiu.

Tvrdé uzavreté peny

Strechy a podlahy

Špecializovaná striekaná penová izolácia so zvýšenou pevnosťou a nízkym koeficientom prestupu tepla.

Veľké možnosti využitia 

Striekanej penovej izolácie a zateplenia.

Aplikujeme striekané a vstrekované penové izolácie a zateplenie

s použitím špeciálnych vysokotlakových zariadení

PUR 10

8-12kg/m3 mäkká otvorená pena určená do interiéru. Steny, stropy, podkrovia, montované stavby, odvetrané fasády a iné.

Koeficient tepelnej vodivosti λ≤0,034-0,037W/mK.

PUR 30

34-38 kg/m3 tvrdá uzavretá pena

do exteriéru aj interiéru. Steny, stropy, podkrovia, podlahy, základy, fasády a iné.

Koeficient tepelnej vodivosti λ≤0,022 - 0,020 W/mK.

PUR 40

38-40 kg/m3 tvrdá uzavretá pena do exteriéru aj interiéru. Steny, stropy, podkrovia, podlahy, základy, nádrže a iné.

Koeficient tepelnej vodivosti λ≤0,022 - 0,020 W/mK.

PUR 60

50-60 kg/m3 pena určená pre strechy, základy, podlahy a nádrže.

Koeficient tepelnej vodivosti λ≤0,022 - 0,020 W/mK.

PUR 10W

7-12 kg/m3 mäkká otvorená pena určená do interiéru. Vstrekovanie a vyplnenie dutín a uzavretých priestorov.

Koeficient tepelnej vodivosti λ≤0,035-0,037W/mK.

PUR 30W a PUR 40W

39-50kg/m3 tvrdá uzavretá pena do exteriéru aj interiéru. Vstrekovanie a vyplnenie dutín a uzavretých priestorov.

Koeficient tepelnej vodivosti λ≤0,020-0,025W/mK.

Striekaná izolácia s otvorenou alebo uzavretou štruktúrou buniek?

Obidva izolačné systémy ponúkajú významné výhody oproti bežne používaným izoláciám ako je vata alebo fúkaná celulóza. Penová izolácia zamedzí prieniku vzduchu, vytvorí kompaktnú bariéru, vyplní trhliny, medzery a ťažko dostupné miesta, má nemenné izolačné vlastnosti. 

Striekaná penová izolácia s uzavretou štruktúrou buniek mnohonásobne spevní podklad, alebo miesto, kde je aplikovaná. Zabráni prieniku vlhkosti a má vynikajúce izolačné vlastnosti v polovičnej hrúbke oproti iným bežne používaným izoláciám.

Striekaná penová izolácia

Technické parametre:

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R

V roku 2013 vstúpila do platnosti novelizovaná technická norma STN 73 0540:2012 zameraná na tepelnú ochranu budov. Táto norma v náväznosti na smernice Európskej únie, týkajúce sa energetickej hospodárnosti, stanovila nové, podstatne vyššie odporúčané hodnoty tepelného odporu konštrukcií obvodových plášťov budov.

Na nové budovy postavené po roku 2015 budú platiť odporúčané hodnoty pre ultranízkoenergetické budovy ako normalizované (požadované) a po roku 2020 budú platiť cieľové odporúčané hodnoty pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie ako normalizované (požadované). Projektant je povinný splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby.   


Časť z tabuľky A1 z STN 73 0540-2:2012

PURblock® tuhé modelové dosky

PUR / PIR termoizolačné dosky

Zavolajte, alebo napíšte nám...

Radi odpovieme na Vaše otázky, pomôžeme pri návrhu riešenia, dohodneme osobnú obhliadku a vypracujeme bezplatnú cenovú ponuku.