PUR / PIR termo izolačné dosky

univerzálna tepelná izolácia 

PUR / PIR doska sa vyznačuje sa najnižším súčiniteľom tepelnej vodivosti (λ=0,023 W/mK) spomedzi izolačných materiálov dostupných na trhu. V praxi to umožňuje použitie tenšej vrstvy tepelnoizolačného materiálu. PUR/PIR izolácie sú ideálne pre rôzne typy zariadení (napr. rodinné domy, prístavby, verejné úžitkové budovy), aj tie, ktoré vyžadujú špeciálne izolácie (napr. mrazničky, chladiarne).

PIR doska pokrytá hliníkovou fóliou laminovaná na oboch stranách s typom papiera KRAFT (Difúzne uzatvorený systém).

PUR doska je bez laminovania, je schopná prepúšťať vodnú paru (Difúzne otvorený systém μ≤20), čím zabezpečuje dýchanie izolovaného objektu. 

POUŽITIE
 • tepelná izolácia stavieb, stien, podláh, fasády, základov, stropov, stĺpov a podkroví budov.
 • izolácia ploché a spádové strechy aj terasy  (Spádové dosky, Spádový klín, Úžľabná a nárožná doska, Atika - kliny)
 • PUR zátky k fasádnym zatepľovacím systémom. 
 • dodatočné izolácie priečok a stien z interiéru.
 • izolácia okenných profilov, vonkajšie žalúzie, parapety
 • izolačné výplne dverí a konštrukcií
 • izolačné výplň kartónových krabíc a paliet Thermobox
 • izolácia nádrže, potrubia a bazénov
 • chladiarne/mraziarne 
 • cateringový nábytok a technológie 
 • výroba jácht a lodí

 • abrazíva v pastách BHP

 • konštrukčný materiál v priemysle polyester-sklenených laminátov

 • izotermy automobilov

 • jadrá sendvičových panelov

 • pre konštruktérov, dizajnérov na vytvorenie prototypov, modelov, rekvizít, tvarových foriem alebo 3D reklama.

Výhody PUR / PIR dosky

termoizolácia stavieb a budov

VYNIKAJÚCE IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Najnižší súčiniteľ prestupu tepla λ=0,023 [W/m·K] spomedzi izolačných materiálov, čo zaručuje najlepšie parametre voči konkurencii,pri omnoho nižšej hrúbke.

MENŠIA HRÚBKA A HMOTNOSŤ

Menšia hrúbka izolácie s nízkou hustotou materiálu znižujú celkovú váhu, čo znamená možnosť zníženia nákladov na nosnú konštrukciu.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ NA TLAK 150 kPa

Viac ako dvojnásobok pevnosti v tlaku, v porovnaní s obvyklými tepelnoizolačnými materiálmi minimalizuje riziko povrchovej deformácie v dôsledku tlaku.

EKONOMICKÉ

Úplné odstránenie tepelných mostov (v priebehu inštalácie krokiev) a vysoký izolačný výkon pomôže znížiť účty za vykurovanie.

ODOLNÝ

Materiál je najodolnejší tepelnoizolačný materiál v stavebníctve s životnosťou porovnateľné s celkovou dobou životnosti stavby.

EKOLOGICKÉ

Výrobok je bezpečný pre životné prostredie pri výrobe aj likvidácii. Panely sú vyrobené z materiálu, ktorý je z 80% recyklovateľný.

JEDNODUCHÚ A RÝCHLU INŠTALÁCIU

V porovnaní s tradičnými metódami tepelnej izolácie, PUR/PIR doska vyžaduje menej materiálu, zatiaľ čo proces inštalácie je menej časovo a pracovne náročný, čo znamená nižšie stavebné náklady.

NÍZKA NASIAKAVOSŤ

Materiál má veľmi nízku absorpciu vody (<2%), takže zabraňuje vzniku problémov spojených s prítomnosťou vody v materiáli, napr. rast húb a plesní.

Polyuretánové izolačné dosky
(PUR)

 • súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,023 W/mK
 • objemová hmotnosť: ~ 30 - 50 kg/m3
 • odolnosť proti prenikaniu vodnej pary: μ≤20
 • reakcia na oheň E
 • Maximálna výdrž - namáhanie v tlaku ≥ 150 kPa pri 10% odtlačení
 • tolerancia rozmerov ±2%

Ako výrobca dodávame v rôznych rozmeroch a tvaroch. Štandardné dosky vyrábame v rôznych hrúbkach s rozmermi (dĺžka a šírka):
2000 mm x 1000 mm
1000 mm x 1000 mm
1000 mm x 600 mm
1000 mm x 500 mm

Formy a tvarovky režeme aj podľa diagramu zaslané zákazníkom.