PUR / PIR termoizolačné dosky

PUR / PIR doska je tvrdá izolačná doska, 100% oslobodená od freónov (neobsahuje CFC ani HVFC). PUR / PIR dosky sa vyrába reakciou spenenia tekutých zložiek (hlavne organických zo skupiny polyolov a izokyanidov) s peniacou prímesou. 

Výsledkom týchto procesov je drobnokomôrková štruktúra, obsahujúca viac ako 90% uzatvorených komôrok. Zároveň je tu aj veľmi nízky prestup tepla. Takáto budova zaručuje veľmi dobré udržateľné parametre a výnimočnú izolačnú schopnosť - značne lepšiu v porovnaní s minerálnou vlnou a polystyrénom.

PIR doska pokrytá hliníkovou fóliou laminovaná na oboch stranách s typom papiera KRAFT (Difúzne uzatvorený systém).

PUR doska je bez laminovania, je schopná prepúšťať vodnú paru (Difúzne otvorený systém μ≤20), čím zabezpečuje dýchanie izolovaného objektu. 

Výhody PUR / PIR dosky

termoizolácia stavieb a budov

VYNIKAJÚCE IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Najnižší súčiniteľ prestupu tepla λ=0,023 - 0,020 [W/m·K] spomedzi izolačných materiálov, čo zaručuje najlepšie parametre voči konkurencii,pri omnoho nižšej hrúbke.

MENŠIA HRÚBKA A HMOTNOSŤ

Menšia hrúbka izolácie s nízkou hustotou materiálu znižujú celkovú váhu, čo znamená možnosť zníženia nákladov na nosnú konštrukciu.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ NA TLAK 150 kPa (15 ton/m2)

Viac ako dvojnásobok pevnosti v tlaku, v porovnaní s obvyklými tepelnoizolačnými materiálmi minimalizuje riziko povrchovej deformácie v dôsledku tlaku.

EKONOMICKÉ

Úplné odstránenie tepelných mostov (v priebehu inštalácie krokiev) a vysoký izolačný výkon pomôže znížiť účty za vykurovanie.

ODOLNÝ

Materiál je najodolnejší tepelnoizolačný materiál v stavebníctve s životnosťou porovnateľné s celkovou dobou životnosti stavby.

EKOLOGICKÉ

Výrobok je bezpečný pre životné prostredie pri výrobe aj likvidácii. Panely sú vyrobené z materiálu, ktorý je z 80% recyklovateľný.

JEDNODUCHÚ A RÝCHLU INŠTALÁCIU

V porovnaní s tradičnými metódami tepelnej izolácie, PUR/PIR doska vyžaduje menej materiálu, zatiaľ čo proces inštalácie je menej časovo a pracovne náročný, čo znamená nižšie stavebné náklady.

NÍZKA NASIAKAVOSŤ

Materiál má veľmi nízku absorpciu vody (<2%), takže zabraňuje vzniku problémov spojených s prítomnosťou vody v materiáli, napr. rast húb a plesní.

ODOLNOSŤ PROTI ZÁPLAVÁM

V prípade zaplavenia podlahy, napr. V dôsledku zlyhania podlahového kúrenia alebo kanalizácie. Materiál nie je poškodený a technické vlastnosti izolácie podlahy zostávajú bez zmeny.

Možnosti použitia PUR / PIR dosky


TERMO IZOLÁCIA ŠIKMEJ STRECHY  

Pri tradičnej streche sa izolácia kladie pomedzi krokvy. To je nedokonalé riešenie. Kvôli tomu vznikajú tepelné mosty - najväčšia slabosť slovenských striech. Vďaka izolácii PUR/PIR dosky ju však môžeme úplne eliminovať.

Tepelné mosty sú javom, ktorý spôsobuje ochladzovanie stavebných priečok. V miestach výskytu tepelných mostov nastáva kondenzácia vodnej pary, zvlhčovanie stavebných a izolačných materiálov. Výsledkom sú huby a plesne. Tepelné mosty taktiež spôsobujú veľké úniky tepla z domu.

TERMO IZOLÁCIA PLOCHEJ STRECHY 

Pre budovu s plochou strechou (do sklonu 3,5%), pri zaťažení snehom č.3 (1,44 kN/m2), pri konštrukcii strechy skladajúcej sa z: Nosného trapézového plechu TR50.260.1038 o hrúbke 0,75 mm - vypočítané zaťaženie predstavuje 0,077 kN/m2

Vrstva paroizolácie a strešného pokrytia - 0,022 kN/m2

Izolácia o hrúbke, ktorá spĺňa súčiniteľ prestupu tepla pre plochú strechu (PUR/PIR doska o hrúbke 113 mm = 0,033 kN/m2), minerálna vlna o hrúbke 200 mm = 0,36 kN/m2) rozdiel v zaťažení môže byť až 15% v prospech PIR dosky..

TERMO IZOLÁCIA PODLAHY

Parametre zaručujú, že sa dokonale hodí ako termoizolačná vrstva pre nevyhrievané i vyhrievané podlahy. Viacvrstvové obloženie obsahuje ako vrchnú vrstvu aluminium vďaka tomu PUR/PIR doska spĺňa energetický certifikát a odráža teplo vytvárané vyhrievanou podlahou späť do vnútra budovy.

Odporúčame použitie nielen v novo-postavených budovách, ale i v rekonštruovaných objektoch

TERMO IZOLÁCIA STIEN

PUR/PIR doska je ideálny ako tepelnoizolačná vrstva pre izoláciu dutinových stien a základových múrov pre novostavby a pri rekonštrukcii. 

PUR/PIR dosky ponúkajú najnižšiu tepelnú vodivosť zo všetkých dostupných materiálov pre izoláciu.

TERMO IZOLÁCIA POLNOHOSPODÁRSKÝCH BUDOV

PIR doska poskytuje optimálne podmienky vo vnútri hospodárskych budov. V lete chráni pred teplom, v zimné starostlivosť o zachovanie tepelnej pohody. Jednotná biela farba na vnútornej strane izolácie, poskytuje neutrálne prostredie pre chov v interiéri.

Okrem najlepších tepelno izolačných vlastností sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti amoniaku, plesní, ako aj vybudovanie hniezda a nory pre hmyz, hlodavce a vtáky.

Striekaná penová izolácia

PURblock® tuhé modelové dosky

Zavolajte, alebo napíšte nám...

Radi odpovieme na Vaše otázky, pomôžeme pri návrhu riešenia, dohodneme osobnú obhliadku a vypracujeme bezplatnú cenovú ponuku.