PUR / PIR termoizolačné dosky

PUR / PIR doska sa vyznačuje sa najnižším súčiniteľom tepelnej vodivosti (λ=0,023 W/mK) spomedzi izolačných materiálov dostupných na trhu. V praxi to umožňuje použitie tenšej vrstvy tepelnoizolačného materiálu. PUR/PIR izolácie sú ideálne pre rôzne typy zariadení (napr. rodinné domy, prístavby, verejné úžitkové budovy), aj tie, ktoré vyžadujú špeciálne izolácie (napr. mrazničky, chladiarne).

PIR doska pokrytá hliníkovou fóliou laminovaná na oboch stranách s typom papiera KRAFT (Difúzne uzatvorený systém).

PUR doska je bez laminovania, je schopná prepúšťať vodnú paru (Difúzne otvorený systém μ≤20), čím zabezpečuje dýchanie izolovaného objektu. 

Výhody PUR / PIR dosky

termoizolácia stavieb a budov

VYNIKAJÚCE IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Najnižší súčiniteľ prestupu tepla λ=0,023 - 0,020 [W/m·K] spomedzi izolačných materiálov, čo zaručuje najlepšie parametre voči konkurencii,pri omnoho nižšej hrúbke.

MENŠIA HRÚBKA A HMOTNOSŤ

Menšia hrúbka izolácie s nízkou hustotou materiálu znižujú celkovú váhu, čo znamená možnosť zníženia nákladov na nosnú konštrukciu.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ NA TLAK 150 kPa (15 ton/m2)

Viac ako dvojnásobok pevnosti v tlaku, v porovnaní s obvyklými tepelnoizolačnými materiálmi minimalizuje riziko povrchovej deformácie v dôsledku tlaku.

EKONOMICKÉ

Úplné odstránenie tepelných mostov (v priebehu inštalácie krokiev) a vysoký izolačný výkon pomôže znížiť účty za vykurovanie.

ODOLNÝ

Materiál je najodolnejší tepelnoizolačný materiál v stavebníctve s životnosťou porovnateľné s celkovou dobou životnosti stavby.

EKOLOGICKÉ

Výrobok je bezpečný pre životné prostredie pri výrobe aj likvidácii. Panely sú vyrobené z materiálu, ktorý je z 80% recyklovateľný.

JEDNODUCHÚ A RÝCHLU INŠTALÁCIU

V porovnaní s tradičnými metódami tepelnej izolácie, PUR/PIR doska vyžaduje menej materiálu, zatiaľ čo proces inštalácie je menej časovo a pracovne náročný, čo znamená nižšie stavebné náklady.

NÍZKA NASIAKAVOSŤ

Materiál má veľmi nízku absorpciu vody (<2%), takže zabraňuje vzniku problémov spojených s prítomnosťou vody v materiáli, napr. rast húb a plesní.

ODOLNOSŤ PROTI ZÁPLAVÁM

V prípade zaplavenia podlahy, napr. V dôsledku zlyhania podlahového kúrenia alebo kanalizácie. Materiál nie je poškodený a technické vlastnosti izolácie podlahy zostávajú bez zmeny.

Možnosti použitia PUR / PIR dosky


 • tepelná izolácia stien, základov, stropov a podkroví budov
 • izolácia dverí 
 • izolácia okenných profilov
 • výroba jácht
 • sendvičové panelové jadrá
 • izolácia podlahy
 • cateringový nábytok
 • chlad/mrazenie
 • izotermy automobilov
 • tepelná izolácia nádrží
 • konštrukčný materiál v priemysle polyester-sklenených laminátov
 • abrazíva v pastách BHP

TERMO IZOLÁCIA ŠIKMEJ STRECHY  

Pri tradičnej streche sa izolácia kladie pomedzi krokvy. To je nedokonalé riešenie. Kvôli tomu vznikajú tepelné mosty - najväčšia slabosť slovenských striech. Vďaka izolácii PUR/PIR dosky ju však môžeme úplne eliminovať.

Tepelné mosty sú javom, ktorý spôsobuje ochladzovanie stavebných priečok. V miestach výskytu tepelných mostov nastáva kondenzácia vodnej pary, zvlhčovanie stavebných a izolačných materiálov. Výsledkom sú huby a plesne. Tepelné mosty taktiež spôsobujú veľké úniky tepla z domu.

TERMO IZOLÁCIA PLOCHEJ STRECHY 

Pre budovu s plochou strechou (do sklonu 3,5%), pri zaťažení snehom č.3 (1,44 kN/m2), pri konštrukcii strechy skladajúcej sa z: Nosného trapézového plechu TR50.260.1038 o hrúbke 0,75 mm - vypočítané zaťaženie predstavuje 0,077 kN/m2

Vrstva paroizolácie a strešného pokrytia - 0,022 kN/m2

Izolácia o hrúbke, ktorá spĺňa súčiniteľ prestupu tepla pre plochú strechu (PUR/PIR doska o hrúbke 113 mm = 0,033 kN/m2), minerálna vlna o hrúbke 200 mm = 0,36 kN/m2) rozdiel v zaťažení môže byť až 15% v prospech PIR dosky..


TERMO IZOLÁCIA PODLAHY

Parametre zaručujú, že sa dokonale hodí ako termoizolačná vrstva pre nevyhrievané i vyhrievané podlahy. Viacvrstvové obloženie obsahuje ako vrchnú vrstvu aluminium vďaka tomu PUR/PIR doska spĺňa energetický certifikát a odráža teplo vytvárané vyhrievanou podlahou späť do vnútra budovy.

Odporúčame použitie nielen v novo-postavených budovách, ale i v rekonštruovaných objektoch

TERMO IZOLÁCIA STIEN

PUR/PIR doska je ideálny ako tepelnoizolačná vrstva pre izoláciu dutinových stien a základových múrov pre novostavby a pri rekonštrukcii. 

PUR/PIR dosky ponúkajú najnižšiu tepelnú vodivosť zo všetkých dostupných materiálov pre izoláciu.

Tvrdé polyuretánové dosky
(typ PUR)

ponúkame v rôznych rozmeroch. Ako výrobca dodávame produkty, ktoré spĺňajú požiadavky našich zákazníkov. 

Ponúkame štandardné dosky v rôznych hrúbkach s rozmermi (dĺžka a šírka):

 • 2000 mm x 1000 mm,
 • 1000 mm x 1000 mm,
 • 1000 mm x 600 mm.

PUR dosky pre ploché a spádové strechy aj terasy (Spádové dosky, Spádový klín, Úžľabná a nárožná doska, Atika - kliny).

Tvarové dosky pre vonkajšie žalúzie, okenné profily, parapety.

PUR zátky k fasádnym zatepľovacím systémom.

Formy a tvarovky režeme aj podľa diagramu zaslané zákazníkom.

Striekaná penová izolácia

PURblock® tuhé modelové dosky

Zavolajte, alebo napíšte nám...

Radi odpovieme na Vaše otázky, pomôžeme pri návrhu riešenia, dohodneme osobnú obhliadku a vypracujeme bezplatnú cenovú ponuku.