KONTAKTUJTE NÁS:

+421 915 399 662

stello@stello.sk

STELLO s.r.o.

1.mája 140/14, 
900 84 Báhoň

IČO: 44 725 701
DIČ: 2022803123
IČ DPH: SK2022803123
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka c.: 57907/B