Polyuretánové modelové a nástrojové dosky

Tvorba modelov a nástrojov prešla za pomerne krátky čas hlbokými premenami. Prechod z ručného spracovania na spracovanie frézovaním a CNC centrami si vyžiadal nahradenie tradičných materiálov (drevo, zliatiny, ľahké kovy) syntetickými materiálmi, ktoré sa ľahko spracovávajú a majú veľmi dobrú rozmerovú stálosť.

Polyuretánové dosky možno rozdeliť predovšetkým podľa ich hustoty na modelovacie dosky a  nástrojové dosky. Je možné voliť medzi rôznymi doskami s hustotou od 0,08 do 1,7 kg/dm³. Široký rozsah hustôt umožňuje vybrať vhodné dosky z hľadiska kvality povrchu a mechanických vlastností.

Ľahké dosky s hustotou do 1000 kg/m³ sa ľahko opracujú. Najdôležitejšou výhodou týchto dosiek je nízka hustota s pomerne vysokou tvrdosťou, takže je možné použiť pre ľahké kontrolné merania a detaily, ktoré dokážu byť rýchlo spracované a hotové.

Stredne husté dosky 1200-1500 kg/m³ sú náročnejšie na spracovanie, ale majú jednoznačne lepšie mechanické parametre vrátane tvrdosti 82 Shore D a často vyššiu odolnosť proti nárazu a oderu ako dosky s nižšou hustotou. Používajú sa ako dosky do foriem na tvarovanie za tepla, ako dosky na zlievárenské modely, na formy a modely na lamináty a na zhotovenie hotových detailov v reklame a priemysle.

Najcennejšie na trhu sú dosky s hustotou 1600-1700 kg/m³. Sú náročnejšie na spracovanie a majú vyššiu cenu ako dosky s nižšou hustotou, vyznačujú sa však vysokou rozmerovou stálosťou voči teplotným zmenám a vysokou tvrdosťou. Keď majú nástrojové dosky s vysokou hustotou dobrú tepelnú odolnosť v kombinácii s ich dobrou rozmerovou stabilitou, môžu konkurovať hliníku, napríklad ako surovina na výrobu foriem na tvarovanie za tepla, lisovníc na plechy, zlievárenských modelov a meradiel.