Prečo je Striekaná PUR izolácia najžiadanejšia?

19.03.2017

1. VYNIKAJÚCE IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Najnižší súčiniteľ prestupu tepla λ=0,037-0,023 [W/m·K] spomedzi izolačných materiálov, čo zaručuje najlepšie parametre, pri omnoho nižšej hrúbke.

2. MENŠIA HRÚBKA A HMOTNOSŤ

Menšia hrúbka izolácie s nízkou hustotou materiálu znižujú celkovú váhu, čo znamená možnosť zníženia nákladov na nosnu konštrukciu.

3. EKONOMICKÉ

Úplné odstránenie tepelných mostov a vysoký izolačný výkon pomôže znížiť účty za vykurovanie.

4. ODOLNOSŤ

Materiál je najodolnejší tepelnoizolačný materiál v stavebníctve s životnosťou porovnateľné s celkovou dobou životnosti stavby.

5. EKOLOGICKÉ

Výrobok je bezpečný pre životné prostredie pri výrobe aj likvidácii. Striekaná izolácia je vyrobená z materiálu, ktorý je z 80% recyklovateľný.

6. JEDNODUCHÚ A RÝCHLU INŠTALÁCIU

V porovnaní s tradičnými metódami tepelnej izolácie, Striekaná izolácia vyžaduje menej materiálu, zatiaľ čo proces inštalácie je menej časovo a pracovne náročný, čo znamená nižšie stavebné náklady.

7. NÍZKA NASIAKAVOSŤ

Materiál má veľmi nízku absorpciu vody (<2%), takže zabraňuje vzniku problémov spojených s prítomnosťou vody v materiáli, napr. rast húb a plesní.

8. ODOLNOSŤ PROTI ZÁPLAVÁM

V prípade zaplavenia podlahy, napr. V dôsledku zlyhania podlahového kúrenia alebo kanalizácie. Material nie je poškodený a technické vlastnosti izolácie podlahy zostávajú bez zmeny.


Produkty