PURBLOCK Polyuretánová modelová doska

Ľahké tuhé PUR penové modelové a konštrukčné dosky

sú obľúbeným materiálom pre konštruktérov, dizajnérov na vytvorenie prototypov, modelov, rekvizít, tvarových foriem alebo 3D reklama. 

Ľahké penové polyuretánové dosky, tiež známe ako polyuretánové peny, majú hustotu od 10 do 250 kg/m³. Ich praktické využitie pri modelovaní začína pri hustote 50 kg/m³. Peny s nižšou hustotou sa vo všeobecnosti používajú v stavebníctve na izoláciu budov, kanalizačných potrubí atď. Penové dosky sa tiež používajú na vyplnenie prázdnych priestorov vo výrobkoch a modeloch. Uzavreté póry v polyuretánovej pene sťažujú absorpciu vody.

PURBLOCK sú špeciálne pripravené dosky a ponúkajú sa s hustotou 35 až 105 kg/m3 s optimálnymi vyváženými mechanickými a tepelnými vlastnosťami. Všetky dosky majú vynikajúcu obrobiteľnosť (ručného, strojne alebo CNC frézovania).

PURBLOCK sú nákladovo efektívne, univerzálne, pevné a trvanlivé. Vyrábajú sa pomocou jedinečných technologických postupov, ktoré sú vo všetkých fyzikálnych vlastnostiach výnimočne jednotné a konzistentné. Vo svojej štruktúre obsahuje viac ako 90% uzavretých buniek s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou λ=0,023 (W/mK).

Materiály PURBLOCK sú dostupné v doskách alebo blokoch. Na objednávku vieme vyrobiť nadštandardné rozmery a tvary. Ponúkame kompletný sortiment, ktorý uspokojí všetky prednosti výrobcov s mechanickou pevnosťou, tepelnou odolnosťou a samozrejme povrchovým aspektom.

Ich nízka cena v pomere k mechanickým parametrom ich zaraďuje medzi najatraktívnejšie materiály zo skupiny modelovacích pien.

Ľahké modelové dosky nazývané peny s hustotou <80 kg/m3 sú jemné dosky s veľkými pórmi. Pri modeloch vyrobených na CNC frézke sa používajú zriedka. Pre ich nízku tvrdosť je možné ich použiť na modely a veľké modely vyrábané ručne sochármi alebo ako výplň modelov.

Modelové a konštrukčné dosky s hustotou 80-250 kg/m3 sú modelovacie dosky s pórmi, ktoré je možné prekryť hustým striekacím tmelom. Vzhľadom na nízku cenu a celkom slušné mechanické parametre je možné modelové dosky úspešne použiť na modely na výrobu foriem. Môžu byť použité na vytváranie makiet a hotových prvkov.

Využitie:

Dizajnéri, rekvizitári, konštruktéri, termoformári, modelári, laminátori, technológovia, 3D datakontrol oddelení, štukatéri. CNC dizajn, 3D reklama, rekvizity a kulisy, dekorácie, výroba prototypov a mastermodelov, 3D datakontrol, orezávacie a lepiace prípravky, vákuum termoforming, RIM formy, protoformy a mastermodely.