POLYUREA

Čo je POLYUREA - polymočovina?

Polymočovina (polyurea) sa dnes úspešne používa v širokom spektre aplikácií. Ide o skutočne pozoruhodnú technológiu pre nátery, izolácie a tesniace hmoty. Z dôvodu ochrany proti korózii a oderuvzdornosti sa polymočovinové nátery a izolácie čoraz častejšie používajú na betón a oceľ. Vzhľadom na rýchle tuhnutie, vysokú rozťažnosť, odolnosť a abrazívne vlastnosti majú veľké výhody oproti konvenčným materiálom aj v spojovacích výplniach a tmeliacich aplikáciách. Polymočovina sa môže lisovať a tvarovať striekaním do foriem. Podobným spôsobom sa polymočovina používa aj v aplikáciách architektonických výliskoch fascií ako pevný ochranný povlak na penovom polystyréne (EPS).

Nové aplikácie a trh sa neustále rozširujú. Príležitosti na tvorivé využívanie polymočoviny v budúcnosti sú neobmedzené. Dôležité je porozumieť tomu, že samotný termín polymočovina opisuje určitú polymérovú technológiu, nejde o konkrétny náterový systém ani špecifikáciu. Ide o naozaj vynikajúcu technológiu, ktorá sa môže aplikovať v mnohých rôznych zloženiach a rozsahoch fyzikálnych vlastností. Existujú hybridné polymočovinové systémy a čisté polymočoviny a každý typ má konkrétne vlastnosti, výhody a nevýhody.

Vaše požiadavky na ochranný náter alebo spojovaciu výplň sa nedajú vyriešiť len pomocou samotnej polymočoviny. Musí sa inštalovať a špecifikovať v kombinácii so správnou prípravou povrchu a podkladových vrstiev, správnym zložením materiálu od výrobcu, správnym zariadením, kontrolou kvality a vyškolenými aplikujúcimi pracovníkmi.

Naším cieľom je podeliť sa s vami ako s budúcim používateľom našich výrobkov a služieb o kvalitu, informácie o polymočovine v reálnom živote, úspech a podmienky, aby bola vaša aplikácia úspešná. Dôležité je uvedomiť si, že používatelia a tvorcovia receptúr musia zohľadňovať vhodnú kombináciu zloženia, striekacieho zariadenia, prípravy povrchu, podkladových vrstiev, školenia a postupov aplikácie. Práve toto vedie k úspechu polymočoviny.

Zlyhanie polymočoviny - a vlastne aj zlyhanie každého ochranného náteru a systému poťahu - je výsledkom nesprávneho školenia, podcenenia zariadenia a nedostatočnej kompatibility materiálu alebo substrátu a nedostatočnej prípravy. Na dosiahnutie najlepších výsledkov je dôležité vždy dodržiavať písomné pokyny výrobcu systému.

Výhody polymočoviny

• Vodotesná, pevná a bezškárová

• Vynikajúca sila väzby na správne pripravené povrchy

• Odolná voči rôznym rozpúšťadlám, žieravinám a slabým kyselinám

• Pružnosť: preklenutie trhlín

• Vynikajúca odolnosť voči teplotným výkyvom

• Nízka permeabilita, vynikajúca udržateľnosť

• Neobmedzená hrúbka v stotinách milimetra v jednej aplikácii

• Striekanie, ručné miešanie a materiály triedy tmelov

• Odolná voči poveternostným vplyvom: tuhne pri teplote -30 °C až po teplotu vyššiu ako 150 °C, a to aj pri vysokej vlhkosti

• Žiadne prchavé organické látky a slabý alebo žiaden zápach

• Niektoré systémy sú schválené na použitie s pitnou vodou

Použitie polymočovinových ochranných nástrekov

• Utesnenie proti vode

• Ochrana proti korózii

• Oderuvzdornosť

• Chemická odolnosť, odolnosť voči vplyvom prostredia a poveternostným vplyvom

• Dekorácie

• Posilnenie štruktúry

Na tieto typy aplikácií ochranných náterov sa desaťročia používali tradičné materiály, ako sú farby, epoxidy, sklolaminát a vinylestery.

So samotnou technológiou polymočovinových náterov, ktorá je novšia a modernejšia ako tieto tradičné náterové systémy, majú používatelia už niekoľkodesaťročné skúsenosti. Ponúka mnohé výhody pre vlastníkov, tvorcov receptúr a dodávateľov.

Najdôležitejšie výhody predstavujú dosiahnuteľné fyzikálne vlastnosti, rýchle tuhnutie a rýchle obnovenie prevádzky.

Okrem toho sa polymočovinové nátery môžu aplikovať na mnohé rôzne substráty (betón, kovy, drevo a ďalšie) v širokom rozsahu teploty a vlhkosti prostredia. Dôležité je poznamenať, že ako všetky ochranné nátery, aj polymočovina vyžaduje správnu prípravu povrchu a skúšky riadenia kvality počas aplikácie.

Najdôležitejšou výhodou polymočoviny je rýchle tuhnutie, ktoré významne skracuje odstávku zariadenia. V porovnaní s tradičnými nátermi sa v prípade polymočoviny obnovenie prevádzkyschopnosti priestoru dosahuje obyčajne omnoho rýchlejšie, a tak sa skrátia dni a týždne odstávky, ktoré predstavujú straty výnosov, pretože vlastníci môžu omnoho rýchlejšie začať znova používať zariadenie. Odstávka je hlavný problém: odstavenie zariadení, ako sú vodné nádrže, čističky odpadových vôd, parkovacie garáže a nádrže na skladovanie chemikálií, pri údržbe a aplikácii tradičných náterov, ktoré na vysušenie potrebujú omnoho dlhší čas, stojí vlastníkov nemalé finančné prostriedky.

Vo väčšine priemyselných použití sa polymočovina aplikuje striekaním, čo je rýchla aplikácia s presnými pomermi a miešaním. Striekanie v jednom alebo viacerých prechodoch umožňuje aplikovať prakticky ľubovoľnú hrúbku. Okrem toho polymočovina umožňuje zahrnúť prvky, ako sú aditíva proti kĺzavosti a povrchová textúra, farby stabilné voči ultrafialovému žiareniu, a dokonca sú možné aj systémy pre pitnú vodu schválené nadáciou KTW.

Vzhľadom na dosiahnuteľné fyzikálne vlastnosti sa s polymočovinou prakticky nedá porovnať žiaden náter. Polymočovina, ktorá úplne závisí od spôsobu prípravy a aplikácie materiálu, sa môže pripraviť tak, aby sa dosiahlo obrovské spektrum vlastností od vysokej rozťažnosti po vynikajúcu pevnosť v ťahu na tvrdých alebo mäkkých povrchoch

Poťahy s polymočovinou

Polymočovina je ideálna pre poťahy nádrží, poťahy korieb, poťahy bazénov a ďalšie aplikácie. K niektorým vlastnostiam, ktorými sa technológia poťahov z Polymočovina je ideálna pre poťahy nádrží, poťahy korieb, poťahy bazénov a ďalšie aplikácie. K niektorým vlastnostiam, ktorými sa technológia poťahov z polymočoviny vyznačuje, patria vynikajúca chemická odolnosť voči mnohým kvapalinám s vysokou hodnotou nánosu, rýchle tuhnutie a veľmi nízka

menovitá priepustnosť. Polymočovina je správny výber na použitie v mnohých aplikáciách zabezpečenia vodotesnosti, ochrany proti korózii, namáčania a poťahov.

Okrem toho sa polymočovina môže aplikovať na mnohé rôzne substráty (betón, kovy, drevo a ďalšie) v širokom rozsahu teploty a vlhkosti prostredia.

Dôležité je poznamenať, že ako všetky ochranné nátery, aj polymočovina s pozoruhodnými výhodami a rýchlym tuhnutím vyžaduje správnu prípravu povrchu a skúšky riadenia kvality počas aplikácie.

Ak sú povrchy pripravené správnym spôsobom, polymočovina poskytuje vynikajúcu adhéziu a používa sa ako náhrada za sklolamináty, epoxidy, polyuretány a ďalšie spevnené poťahové systémy. Polymočovinové nátery sa považujú za najlepšie v prípadoch, keď sa vyžaduje pevný, pružný (alebo tvrdý) poťah, pretože sa v nich kombinuje nízka permeabilita a vysoká nárazuvzdornosť s vysokou pevnosťou v ťahu a rozťažnosťou.

Polymočovina sa bežne používa ako primárny izolačný materiál nádrží, ako aj materiál na sekundárne izolačné štruktúry. Vzhľadom na rýchle tuhnutie a rýchle obnovenie prevádzky, možnosť dosiahnuť farby stabilné voči ultrafialovému žiareniu a vynikajúce fyzikálne vlastnosti v porovnaní s bežnými poťahmi sa technológia poťahov z polymočoviny používa aj v mnohých svetových akváriách.

Polymočovina sa široko používa aj v odvetví vody a odpadových vôd, kde predstavuje ideálne poťahy pre väčšinu vodných nádrží vrátane nádrží na slanú vodu. Viaceré polymočovinové systémy sú k dispozícii pre aplikácie v oblasti pitnej vody a skladovania a zásobovania vodou. Polymočovina je odolná aj voči väčšine chemických plynov, ktoré vznikajú v čističkách odpadových vôd.

Polymočovina sa odporúča aj pre poťahy potrubí s veľkým priemerom, šachtice, čisté studne a nádrže na spracovanie pitnej a nepitnej vody, bazény a zásobníky, prečerpávacie stanice a zásobníky vody na hasenie požiarov. K dispozícii sú aj polymočoviny bez obsahu prchavých organických látok v kvalite na nanášanie štetcom na malé opravy a obnovu a v kvalite tesniacej hmoty pre dilatačné štrbiny.

Dodávame striekané izolacie a zatepľovacie systémy.

Ponuka nášho portfólia služieb:

Zavolajte, alebo napíšte nám...

Radi odpovieme na Vaše otázky, pomôžeme pri návrhu riešenia, dohodneme osobnú obhliadku a vypracujeme bezplatnú cenovú ponuku .