PURBLOCK
Polyuretanová modelová deska


Lehké tuhé PUR pěnové modelové a konstrukční desky jsou oblíbeným materiálem pro konstruktéry, designéry pro vytvoření prototypů, modelů, rekvizit, tvarových forem nebo 3D reklama.

Lehké pěnové polyuretanové desky, také známé jako polyuretanové pěny, mají hustotu od 10 do 250 kg/m³. Jejich praktické využití při modelování začíná při hustotě 50 kg/m³. Pěny s nižší hustotou se obecně používají ve stavebnictví k izolaci budov, kanalizačních potrubí atp. Pěnové desky se také používají k vyplnění prázdných prostor ve výrobcích a modelech. Uzavřené póry v polyuretanové pěně ztěžují absorpci vody.

PURBLOCK jsou speciálně připravené desky a nabízí se s hustotou 35 až 105 kg/m3 s optimálními vyváženými mechanickými a tepelnými vlastnostmi. Všechny desky mají vynikající obrobitelnost (ručního, strojní nebo CNC frézování).

PURBLOCK jsou nákladově efektivní, univerzální, pevné a trvanlivé. Vyrábí se pomocí jedinečných technologických postupů, které jsou ve všech fyzikálních vlastnostech výjimečně jednotné a konzistentní. Ve své struktuře obsahuje více než 90% uzavřených buněk s velmi nízkou tepelnou vodivostí λ=0,023 (W/mK).

Materiály PURBLOCK jsou dostupné v deskách nebo blocích. Na objednávku umíme vyrobit nadstandardní rozměry a tvary. Nabízíme kompletní sortiment, který uspokojí veškeré přednosti výrobců s mechanickou pevností, tepelnou odolností a samozřejmě povrchovým aspektem.

Jejich nízká cena v poměru k mechanickým parametrům je řadí mezi nejatraktivnější materiály ze skupiny modelovacích pěn.

Lehké modelové desky zvané pěny o hustotě <80 kg/m3 jsou jemné desky s velkými póry. U modelů vyrobených na CNC frézce se používají zřídka. Pro jejich nízkou tvrdost je lze použít na modely a velké modely vyráběné ručně sochaři nebo jako výplň modelů.

Modelové a konstrukční desky o hustotě 80-250 kg/m3 jsou modelovací desky s póry, které lze překrýt hustým stříkacím tmelem. Vzhledem k nízké ceně a zcela slušným mechanickým parametrům lze modelové desky úspěšně použít na modely pro výrobu forem. Mohou být použity k vytváření maket a hotových prvků.

Využití:

Designéři, rekvizitáři, konstruktéři, termoformáři, modeláři, laminátoři, technologové, 3D datakontrol oddělení, štukatéři. CNC design, 3D reklama, rekvizity a kulisy, dekorace, výroba prototypů a mastermodelů, 3D datakontrol, ořezávací a lepící přípravky, vakuum termoforming, RIM formy, protoformy a mastermodely.