PIR thermo izolačné dosky

PIR doska je tvrdá polyizokyanurátová (PIR) izolačná doska, 100% oslobodená od freónov (neobsahuje CFC ani HVFC). PIR sa vyrába reakciou spenenia tekutých zložiek (hlavne organických zo skupiny polyolov a izokyanidov) s peniacou prímesou. Takáto zmes je vstrekovaná nepretržite pomedzi dve lemovania, ktoré ohraničujú objem peny.

Optimalizácia izolačných efektov spočíva na vhodnom zmiešaní organických látok, nevyhnutných chemických prímesí a v súlade s ekológiou.

Výsledkom týchto procesov je drobnokomôrková štruktúra, obsahujúca viac ako 90% uzatvorených a plynom vyplnených komôrok. Zároveň je tu aj veľmi nízky prestup tepla. Takáto budova zaručuje veľmi dobré udržateľné parametre a výnimočnú izolačnú schopnosť - značne lepšiu v porovnaní s minerálnou vlnou a polystyrénom.

Výhody PIR dosky

termoizolácia stavieb a budov

VYNIKAJÚCE IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Najnižší súčiniteľ prestupu tepla λ=0,023 [W/m·K] spomedziizolačných materiálov, čo zaručuje najlepšie parametre voči konkurencii,pri omnoho nižšej hrúbke.

MENŠIA HRÚBKA A HMOTNOSŤ

Menšia hrúbka izolácie s nízkou hustotou materiálu znižujú celkovú váhu, čo znamená možnosť zníženia nákladov na nosnu konštrukciu.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ NA TLAK 150 kPa (15 ton/m2)

Viac ako dvojnásobok pevnosti v tlaku, v porovnaní s obvyklými tepelnoizolačnýcmi materiálmi minimalizuje riziko povrchovej deformácie v dôsledku tlaku.

EKONOMICKÉ

Úplné odstránenie tepelných mostov (v priebehu inštalácie krokiev) a vysoký izolačný výkon pomôže znížiť účty za vykurovanie.

ODOLNÝ

Materiál je najodolnejší tepelnoizolačný materiál v stavebníctve s životnosťou porovnateľné s celkovou dobou životnosti stavby.

EKOLOGICKÉ

Výrobok je bezpečný pre životné prostredie pri výrobe aj likvidácii. Panely sú vyrobené z materiálu, ktorý je z 80% recyklovateľný.

JEDNODUCHÚ A RÝCHLU INŠTALÁCIU

V porovnaní s tradičnými metódami tepelnej izolácie, PIR doska vyžaduje menej materiálu, zatiaľ čo proces inštalácie je menej časovo a pracovne náročný, čo znamená nižšie stavebné náklady.

NÍZKA NASIAKAVOSŤ

Materiál má veľmi nízku absorpciu vody (<2%), takže zabraňuje vzniku problémov spojených s prítomnosťou vody v materiáli, napr. rast húb a plesní.

ODOLNOSŤ PROTI ZÁPLAVÁM

V prípade zaplavenia podlahy, napr. V dôsledku zlyhania podlahového kúrenia alebo kanalizácie. Material nie je poškodený a technické vlastnosti izolácie podlahy zostávajú bez zmeny.

Technické parametre

 • Súčiniteľ prestupu tepla λD=0,023 [W/m·K], s prihliadnutím na starnutie
 • Objemová hustota: 30 kg/m3
 • Odolnosť na tlak 150 kPa (pri 10% zaťažení)
 • Nasiakavosť <= 2%
 • Pevnosť v ťahu TR70
 • Odolnosť na prenikanie vodnej pary:μ = 50-100
 • Odolnosť na oheň Eurotrieda E 
 • Viacvrstvové, plynu-odolné obloženie obsahujúce hliník

Rozmery

 • Celková šírka: 1200 mm
 • Modulárna (krycia) šírka: 1185 mm (pre zámok TOP - založenie),1200 mm (pre zámok BASIC - jednoduchý)
 • Celková dĺžka: 2400 mm
 • Modulárna (krycia) dĺžka: 2385 mm (pre zámok TOP - založenie), 2400 mm (pre zámok BASIC - jednoduchý)
 • Iné rozmery: 600 x 1200 mm, 1200 x 1200 mm
 • na špeciálnu požiadavku je možná výroba izo-dosiek o dĺžke do 5000 mm
 • Dostupné hrúbky: 40, 50, 60, 80, 100, 113, 120 mm

Možnosti použitia PIR dosky


TERMO IZOLÁCIA ŠIKMEJ STRECHY  

Pri tradičnej streche sa izolácia kladie pomedzi krokvy. To je nedokonalé riešenie. Kvôli tomu vznikajú tepelné mosty - najväčšia slabosť slovenských striech. Vďaka izolácii PIR dosky ju však môžeme úplne eliminovať.

Tepelné mosty sú javom, ktorý spôsobuje ochladzovanie stavebných priečok. V miestach výskytu tepelných mostov nastáva kondenzácia vodnej pary, zvlhčovanie stavebných a izolačných materiálov. Výsledkom sú huby a plesne. Tepelné mosty taktiež spôsobujú veľké úniky tepla z domu.

TERMO IZOLÁCIA PLOCHEJ STRECHY 

Pre budovu s plochou strechou (do sklonu 3,5%), pri zaťažení snehom č.3 (1,44 kN/m2), pri konštrukcii strechy skladajúcej sa z: Nosného trapézového plechu TR50.260.1038 o hrúbke 0,75 mm - vypočítané zaťaženie predstavuje 0,077 kN/m2

Vrstva paroizolácie a strešného pokrytia - 0,022 kN/m2

Izolácia o hrúbke, ktorá spĺňa súčiniteľ prestupu tepla pre plochú strechu (PIR doska o hrúbke 113 mm = 0,033 kN/m2), minerálna vlna o hrúbke 200 mm = 0,36 kN/m2) rozdiel v zaťažení môže byť až 15% v prospech PIR dosky..

TERMO IZOLÁCIA PODLAHY

Parametre zaručujú, že sa dokonale hodí ako termoizolačná vrstva pre nevyhrievané i vyhrievané podlahy. Viacvrstvové obloženie obsahuje ako vrchnú vrstvu aluminium vďaka tomu PIR doska spĺňa energetický certifi kát a odráža teplo vytvárané ohrievanou podlahou späť do vnútra budovy.

Odporúčame použitie nielen v novo-postavených budovách, ale i v rekonštruovaných objektoch

TERMO IZOLÁCIA STIEN

PIR doska je ideálny ako tepelnoizolačná vrstva pre izoláciu dutinových stien a základových múrov pre novostavby a pri rekonštrukcii. 

PIR dosky ponukajú najnižšiu tepelnú vodivosť zo všetkých dostupných materiálov pre izoláciu.

TERMO IZOLÁCIA POLNOHOSPODÁRSKÝCH BUDOV

PIR doska poskytuje optimálne podmienky vo vnútri hospodárskych budov. V lete chráni pred teplom, v zimné starostlivosť o zachovanie tepelnej pohody. Jednotná biela farba na vnútornéj strane izolácie, poskytuje neutrálne prostredie pre chov v interiéri.

Okrem najlepších tepelno izoláčných vlastností sa vyznačujúci  vysokou odolnosťou proti amoniaku, plesní, ako aj vybudovanie hniezda a nory pre hmyz, hlodavce a vtáky.

Dodávame striekané izolacie a zatepľovacie systémy.

Ponuka nášho portfólia služieb:

Zavolajte, alebo napíšte nám...

Radi odpovieme na Vaše otázky, pomôžeme pri návrhu riešenia, dohodneme osobnú obhliadku a vypracujeme bezplatnú cenovú ponuku.